جستجوی پیشرفته جستجو در وب
برنامه هاي ابلاغي دفاتر

سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان آموزش فني و حرفه اي كشوردر سال 1390 تدوين و جهت اجرا به ادارات كل آموزش فني وحرفه اي استان، معاونت ها و دفاتر ستادي از سوي رياست سازمان ابلاغ شد .

 لكن در طي مدت زماني كه از تدوين و ابلاغ سند مي گذرد ما شاهد تغيير تحولاتي در عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي، صنعتي و اقتصادي، كشور و روي كار آمدن دولت تدبير و اميد نيز بوده ايم. از جمله مهمترين تحولات، ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي،  آب، انرژي، سلامت  وجمعيت بوده كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است . بنابراين تحقق اين سياستها نيز در اولويت راهبردهاي سازمان قرار گرفته است.

از اين رو سازمان، در تدوين استاندارد شغل و شايستگي در فناوري هاي راهبردي، اجراي طرح اعتبارسنجي مراكز دولتي و رتبه بندي آموزشگاههاي غير دولتي ، نياز سنجي آموزش هاي روستايي ، ايجاد سامانه الكترونيكي نياز سنجي شاغلين بنگاهها، صنايع وصنوف و انعقاد بيش از 40 تفاهم نامه را در دستور كار خود  قرار داده است.

لذا اهميت نقش آفريني موثر سازمان در بهبود توانمندي هاي فناورانه كشور، توسعه پايدار كه برنام هايي در اين خصوص نيز طراحي و ابلاغ شود. بر همين اساس محورها در رويكرد هاي معاونت با عنايت به موارد فوق به دفاتر ابلاغ گرديد تا دفاتر  ظرفيت ها و پانسيل خود، برنامه هاي عملياتي جهت اجرايي رويكرد و محور ها را طراحي و پيگيري كنند.

ضرورت نقش آفرين موثر سازمان در بهبود ارتقاء توانمندي هاي فناورانه كشور سبب گرديده تا برنامه هايي نيز در راستاء تدوين و به دفاتر زير مجموعه ابلاغ گردد. بر همين اساس به منظوربهره برداري از حداكثر توان كارشناسان و مديران در حوزه معاونت آموزشي برنامه ها ي اولويت با رويكرد بهبود مستمر، تدوين و دردستور كار دفاتر قرار گرفته است.

بازديدکنندگان اين صفحه: 3786 | بازديدکنندگان امروز: 354 | کل بازديدکنندگان: 470895 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5300 ثانيه